طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دشگویى به انگلیسی دشگویى یعنی چه

دشگویى

dysphasia

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها