معنی و ترجمه کلمه دشگویى به انگلیسی دشگویى یعنی چه

دشگویى

dysphasia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها