معنی و ترجمه کلمه دعوت به مقاربت جنسى کردن به انگلیسی دعوت به مقاربت جنسى کردن یعنی چه

دعوت به مقاربت جنسى کردن

proposition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها