معنی و ترجمه کلمه دغل باز به انگلیسی دغل باز یعنی چه

دغل باز

idol
imposter
impostor
kite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها