معنی و ترجمه کلمه دفاع کننده به انگلیسی دفاع کننده یعنی چه

دفاع کننده

vindicative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها