معنی و ترجمه کلمه دلگرم کننده به انگلیسی دلگرم کننده یعنی چه

دلگرم کننده

encouraging



آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها