طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دموى بودن به انگلیسی دموى بودن یعنی چه

دموى بودن

sanguinity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها