طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دنائت ذاتى به انگلیسی دنائت ذاتى یعنی چه

دنائت ذاتى

turpitude

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها