معنی و ترجمه کلمه دنده دار کردن به انگلیسی دنده دار کردن یعنی چه

دنده دار کردن

gear
rib

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها