طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دنیا پرستى به انگلیسی دنیا پرستى یعنی چه

دنیا پرستى

secularity
secularization
worldliness

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها