معنی و ترجمه کلمه دوباره ارزیابى کردن به انگلیسی دوباره ارزیابى کردن یعنی چه

دوباره ارزیابى کردن

revalue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها