معنی و ترجمه کلمه دوباره داخل شونده به انگلیسی دوباره داخل شونده یعنی چه

دوباره داخل شونده

reentrant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها