طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دوباره ساختن به انگلیسی دوباره ساختن یعنی چه

دوباره ساختن

make over
reedify
remake
repeat
reproduce

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها