معنی و ترجمه کلمه دوباره ساخته نشده به انگلیسی دوباره ساخته نشده یعنی چه

دوباره ساخته نشده

unregenerate
unregenerated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها