معنی و ترجمه کلمه دوده زده به انگلیسی دوده زده یعنی چه

دوده زده

smutty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها