طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دوشاخه را به سیم برق وصل کردن به انگلیسی دوشاخه را به سیم برق وصل کردن یعنی چه

دوشاخه را به سیم برق وصل کردن

plug in

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها