طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دولت شوروى به انگلیسی دولت شوروى یعنی چه

دولت شوروى

Kremlin

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها