معنی و ترجمه کلمه دوم شخص مفرد را در مکالمه به کار بردن به انگلیسی دوم شخص مفرد را در مکالمه به کار بردن یعنی چه

دوم شخص مفرد را در مکالمه به کار بردن

tutoyer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها