طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دوم شخص مفرد را در مکالمه به کار بردن به انگلیسی دوم شخص مفرد را در مکالمه به کار بردن یعنی چه

دوم شخص مفرد را در مکالمه به کار بردن

tutoyer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها