طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دوپایه به انگلیسی دوپایه یعنی چه

دوپایه

bicuspid
bipod
dioecious

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها