طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دو یا سه قلاب ماهى گیرى متصل به هم به انگلیسی دو یا سه قلاب ماهى گیرى متصل به هم یعنی چه

دو یا سه قلاب ماهى گیرى متصل به هم

gang hook

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها