طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دیواره سد به انگلیسی دیواره سد یعنی چه

دیواره سد

bulwark

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها