طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دیوانگى و بهت زدگى و شیدایى به انگلیسی دیوانگى و بهت زدگى و شیدایى یعنی چه

دیوانگى و بهت زدگى و شیدایى

manic depressive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها