طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دیگى که دیگ کوچک ترى در آن جا بگیرد به انگلیسی دیگى که دیگ کوچک ترى در آن جا بگیرد یعنی چه

دیگى که دیگ کوچک ترى در آن جا بگیرد

double boiler

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها