طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذائقه اى به انگلیسی ذائقه اى یعنی چه

ذائقه اى

gustative
gustatorial
gustatory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها