طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذائقه به انگلیسی ذائقه یعنی چه

ذائقه

palate
relish
sapor
sapour

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها