طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذات الجنب خشک به انگلیسی ذات الجنب خشک یعنی چه

ذات الجنب خشک

dry pleurisy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها