طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذخیره اى به انگلیسی ذخیره اى یعنی چه

ذخیره اى

potential

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها