طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذخیره تازه دادن به انگلیسی ذخیره تازه دادن یعنی چه

ذخیره تازه دادن

replenish

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها