طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذخیره وجوه احتیاطى به انگلیسی ذخیره وجوه احتیاطى یعنی چه

ذخیره وجوه احتیاطى

fund

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها