طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذخیره کردن به انگلیسی ذخیره کردن یعنی چه

ذخیره کردن

hoard
lay by
lay in
stash
stock
store

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها