طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذرت خوشه اى به انگلیسی ذرت خوشه اى یعنی چه

ذرت خوشه اى

durra
milo
milo maize
sorghum

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها