طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذرت پوست کنده با دانه هاى متحد الشکل به انگلیسی ذرت پوست کنده با دانه هاى متحد الشکل یعنی چه

ذرت پوست کنده با دانه هاى متحد الشکل

hominy grits

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها