طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذره بدون بار الکتریکى به انگلیسی ذره بدون بار الکتریکى یعنی چه

ذره بدون بار الکتریکى

neutron

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها