طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذره بسیط که نیروى ترکیبى یک هیدروژن است به انگلیسی ذره بسیط که نیروى ترکیبى یک هیدروژن است یعنی چه

ذره بسیط که نیروى ترکیبى یک هیدروژن است

monad

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها