طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذره بینى به انگلیسی ذره بینى یعنی چه

ذره بینى

lenticular
microscopic
microscopy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها