طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذره بین به انگلیسی ذره بین یعنی چه

ذره بین

burning glass
hand glass
lens
magnifier
magnifying glass
microscope

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها