طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذره تجزیه ناپذیر به انگلیسی ذره تجزیه ناپذیر یعنی چه

ذره تجزیه ناپذیر

atom

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها