طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذره علامت نما به انگلیسی ذره علامت نما یعنی چه

ذره علامت نما

sign bit

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها