طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذره ى ایست نما به انگلیسی ذره ى ایست نما یعنی چه

ذره ى ایست نما

stop bit

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها