طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذره گرایى به انگلیسی ذره گرایى یعنی چه

ذره گرایى

atomism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها