طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذریه به انگلیسی ذریه یعنی چه

ذریه

seed

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها