طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذغال خیز به انگلیسی ذغال خیز یعنی چه

ذغال خیز

carboniferous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها