طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذغال دار به انگلیسی ذغال دار یعنی چه

ذغال دار

carboniferous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها