طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذغال سنگ قیردار به انگلیسی ذغال سنگ قیردار یعنی چه

ذغال سنگ قیردار

soft coal

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها