طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذمه به انگلیسی ذمه یعنی چه

ذمه

conscience

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها