طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذهنى به انگلیسی ذهنى یعنی چه

ذهنى

heuristic
intellectual
intrinsic
noetic
psychic
psychical
subjective

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها