طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذهن گرایى به انگلیسی ذهن گرایى یعنی چه

ذهن گرایى

subjectivism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها