طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذهن به انگلیسی ذهن یعنی چه

ذهن

mentality
mind
remembrance

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها