طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذوالجناح به انگلیسی ذوالجناح یعنی چه

ذوالجناح

pegasus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها