طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذوالیمینین به انگلیسی ذوالیمینین یعنی چه

ذوالیمینین

ambidextrous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها