طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذوب شدن به انگلیسی ذوب شدن یعنی چه

ذوب شدن

fuse

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها